Klasična fotografija
  Digitalna fotografija
  Studijsko fotografisanje
  Fotografisanje Vaših proslava
  Izrada PHOTO BOOK-ova
  Vizit karte-katalozi-kalendari
  Specijane usluge
  - skeniranje fotografija
  - čišćenje oštećenih fotografija
  - narezivanje fotografija i filmova na CD-DVD
  - kolorizacija crno belih fotografija
  - fotografije metarskog formata
  - izrada fotografija sa ramom po izboru

 

 

FOTO VLADA laboratorija poseduje najmoderniju digitalnu mašinu FUJI FRONTIER 570 koja omogućava brzu i kvalitetnu izradu fotografija sa svih digitalnih medija (CD.ROM,ZIP, HARD DRIVE, FLOPY DISK, DIGITALNIH FOTO APARATA) i sa svih medija za digitalne aparate kao (SMART MEDIA, COMPACT FLESH, MICRO DRIVE, SD CARD...)za samo 1min 30sec.Da bi dobili fotografije sa Vaših Digitalnih aparata potrebno je doneti karticu koju koristi Vaš aparat. Formati koje možemo da Vam ponudimo sa FUJI FRONTIER 570 mašine su od 9x13 do 30x45cm a za formate veće od 30X45 koristimo ploter EPSON STYLUS PRO 9500 koji daje visok kvalitet i postojanost fotografijama.